Den udpumpede vandmængde til de 2 tilsluttede distributionsvandværker – henholdsvis Esby Vandværk og Sletterhage Vandværk kan læses her: