Vandværkets takstblad er prislisten for vandværkets leverance af ydelser til andelshaverne. Takstbladet er godkendt af Syddjurs Kommune.