Information om lækage april/maj 

3. maj 2013

Lækken på vandledningen på Gemmavej er nu repareret og vandforsyningen er genetableret.

Beboerne på Gemmavej og Sletterhagevej kan opleve luftlommer i vandet. Derfor anbefaler vi, at man skyller sin vandledning godt igennem.


1. maj 2013

Vi har nu fundet lækken på vores vandledning på strækningen mellem Capellavej og Gemmavej.

Det betyder, at der i de kommende dage vil være reparationsarbejder på Gemmavej, hvor der periodevis kan forekomme afbrydelse af vandforsyningen.


25. april 2013

Vigtig information

Vi har i øjeblikket et vandspild på ca. 300 liter i timen.

Vi vil derfor bede alle forbrugere kontrollere vanduret med alle vandhaner lukket for at undersøge, om man har et vandspild.

Konstaterer man vandspild bedes man henvende sig til Vandværkets smed, Mogens Vognsen, tlf. 24 22 30 35


Forureningssagen 2012

16. november 2012

Ultimo juni 2012 konstateredes efter rutinemæssig kontrol af vandværket en væsentlig overskridelse af kimtallene i vandet. Der blev ikke konstateret hverken coliforme eller E-coli bakterier. Imidlertid blev vandværket påbudt at udstede kogeanbefaling. Denne kogeanbefaling blev efter få dage igen ophævet.


Forureningssagen 2011

28. november 2011

I forbindelse med den rutinemæssige kontrol af vandkvalitetet løb vandværket ind i en forureningssag, som beklageligvis betød at kommunen udstedte påbud om kogeanbefaling til vandværkers forbrugere. Vandværket gik straks i samarbejde med myndighederne igang med at søge efter forureningskilden gennem omfattende analyser af vandforsyningen. Disse analyser var ikke alarmerende og kogeanbefalingen blev ophævet den 20.9 efter at have været i kraft fra den 15.9. I uge 46 er der foretaget yderligere analyser af vandet på ledningsnettet og disse analyser var fejlfrie.

Læs mere om sagen her:


 Generalforsamlinger


Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2010
Generalforsamling 2009

 

Bestyrelsesmøder

2011
2010