Information om grundvand og drikkevand i Syddjurs Kommune: 

www.syddjurs.dk/Portaler/Borger/Teknik+og+Milj%C3%B8/Drikkevand+og+grundvand

Generel information om drikkevand:

www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Drikkevand/

Foreningen af Vandværker i Danmark:

www.fvd.dk/

Esby Vandværk:

www.esbyvand.dk

Syddjurs Vandråd:

www.syddjursvandraad.dk