Vandværket
Helgenæsvand Vandværk leverer rent drikkevand til ca. 450 forbrugere  på sydspidsen af Helgenæs gennem 2 distributionsvandværker, henholsvis Esby Vandværk og Sletterhagevandværk

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver leveret fra Helgenæsvand Vandværks 2 boringer.

Helgenæsvand Vandværk udpumper ca.25.000 kubikmeter vand pr år, hvoraf ca. 13.000 kubikmeter leveres til Esby Vandværk og ca. 12.000 kubikmeter leveres til Sletterhage Vandværk.

Hårdhed:
Drikkevandet fra Helgenæsvand har en hårdhedsgrad, der ifølge de seneste analyser er på ca. 13 hårdhedsgrader, hvilket er middelhårdt vand.

Leveringsområde:
Sletterhage Vandværks leveringsområde fremgår af nedenstående kort.

Klik her for at se kortet som en .pdf fil

Sletterhage Vandværks forsyningsområde

*Esby Vandværks leveringsområde fremgår af nedenstående kort.