Driftstatus på vandværket

Information
Vandværket
Gode Råd
LINKS

Bestyrelserne for henholdsvis Esby Vandværk Andelsselskab og Sletterhage Vandværk Andelsselskab stiftede den 12. marts 1988 andelsselskabet Ørby/Esby Vandforsyning A.m.b.a. med det formål at levere vand til de 2 selvstændige vandværker. Vandkvaliteten var på begge de eksisterende vandværker utilfredsstillende og medførte talrige klager.

Fællesvandværket med tilhørende hovedledninger blev taget i brug i 1989, hvorved vandet pumpes direkte herfra ud til forbrugerne. Derefter blev de 2 gamle værker nedlagt.

Fra det nye vandværk forsynes ca. 500 bebyggede ejendomme med vand af fineste kvalitet.

Med støtte fra Vandfonden har Ørby/Esby Vandforsyning i samarbejde med den daværende Ebeltoft kommune en undersøgelse af vandindvindingsmulighederne set i et bredere perspektiv.

De positive resultater af disse undersøgelser har ført til, at den daværende Ebeltoft kommune i sin vandforsyningsplan har udpeget Ørby/Esby Vandforsyning som den centrale forsyningsenhed for levering af drikkevand til andre vandværker på Helgenæs i tilfælde af svigt hos disse.

Ørby/Esby Vandforsyning A.m.b.a. ændrede i 2007 navn til Helgenæsvand amba med binavnet Ørby-Esby Vandforsyning amba.